แนะนำ software ที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางสถิติ PSPP

ขอแนะนำ software ที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางสถิติ PSPP ซึ่งเป็น freeware (ใช้ได้ฟรีไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม) มีรูปแบบการทำงานคล้ายกับ โปรแกรม SPSS เพื่อเป็นทางเลือกในการใช้วิเคราะห์ข้อมูลทำวิจัย โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ software ดาวน์โหลดได้ที่ http://pspp.awardspace.info/

 

Facebook Comments

Share:

Related Posts

ข่าวประชาสัมพันธ์ การใช้เครื่อง LC-MSMS
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของสารโมเลกุลขนาดเล็กด้วยวิธี LC-MS/MS และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ด้าน Food and Environmental

Read More »
กิจกรรม สวส.

รศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มอบของที่ระลึกขอบคุณแด่ ผศ.ดร.อัมพร หมาดเด็น คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

Read More »
ห้องปฏิบัติการจุลพยาธิวิทยา
กิจกรรม สวส.

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ม.วลัยลักษณ์ คว้า 3 รางวัล การนำเสนอผลงานห้องปฏิบัติการ ในงานการประชุมวิชาการด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2564

Read More »