โครงการวิจัย โอนาโบทูลินัมท็อกซินเอขนาดต่ำฉีดใต้ผิวหนังบริเวณรักแร้ 7 จุด เปิดรับอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการ

เปิดรับอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการ โครงการวิจัย โอนาโบทูลินัมท็อกซินเอขนาดต่ำฉีดใต้ผิวหนังบริเวณรักแร้ 7 จุด ในผู้ป่วยที่มีภาวะเหงื่อออกมากบริเวณรักแร้ชนิดปฐมภูมิระดับปานกลางถึงรุนแรง 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
– เพศชาย หรือเพศหญิง (ไม่ได้ตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร)
– อายุมากกว่า 18 ปี
– ได้รับการวินิจฉัยภาวะเหงื่อออกมากบริเวณรักแร้ชนิดปฐมภูมิ ที่มีความรุนแรงระดับปานกลาง ถึงรุนแรง

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ นพ.วีรเธียร ถวัลย์วงศ์ศรี
คลินิกโรคผิวหนัง โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://forms.gle/kZCDfKLad6bom5zi9

Facebook Comments

Share:

Related Posts

ข่าวประชาสัมพันธ์ การใช้เครื่อง LC-MSMS
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของสารโมเลกุลขนาดเล็กด้วยวิธี LC-MS/MS และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ด้าน Food and Environmental

Read More »
กิจกรรม สวส.

รศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มอบของที่ระลึกขอบคุณแด่ ผศ.ดร.อัมพร หมาดเด็น คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

Read More »
ห้องปฏิบัติการจุลพยาธิวิทยา
กิจกรรม สวส.

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ม.วลัยลักษณ์ คว้า 3 รางวัล การนำเสนอผลงานห้องปฏิบัติการ ในงานการประชุมวิชาการด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2564

Read More »