สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ร่วมประชุมออนไลน์ ก้าวสู่มิติใหม่กับการวิจัยพัฒนาระบบสุขภาพ

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ขอเรียนเชิญคณาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมออนไลน์  “ก้าวสู่มิติใหม่กับการวิจัยพัฒนาระบบสุขภาพ”  ร่วมเจาะลึกยุทธศาสตร์ สวรส. เทรนด์วิจัยระบบสุขภาพ พร้อมกับการเสริมเทคนิคการทำวิจัยอย่างมืออาชีพ และการเหล่าโจทย์วิจัยอย่างไรให้ได้ทุนกับผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย สวรส.รวมทั้งการชี้แจงกรอบการวิจัย สวรส. ประจำปีงบประมาณ 2566 และแนวทางการรับข้อเสนอโครงการวิจัย โดยการประชุมจัดขึ้นวันที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 08.30-16.30 น. ในรูปแบบออนไลน์
หัวข้อการประชุม
✔บรรยายพิเศษ “ยุทธศาสตร์การวิจัย สวรส. ปี 2565-2569 กับการรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก”
โดย นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการ สวรส.
✔บรรยายพิเศษ “จริยธรรมกับการวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิชาการ”
โดย นพ.วิชัย โชควิวัฒน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
✔เสวนา “ข้อเสนอโครงการแบบไหน ตอบโจทย์งานวิจัย สวรส.”
โดย 5 ผู้จัดการงานวิจัย สวรส.
✔แลกเปลี่ยนเรียนรู้ : เทคนิคการทำวิจัยระบบสุขภาพอย่างมืออาชีพ กับ ผู้เชี่ยวชาญ และนักวิจัย สวรส.
 
ผู้สนใจสามารถ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ฟรี!!! ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 

ลงทะเบียน:

ผ่าน Google Form

กำหนดการ

โครงการอบรม

Facebook Comments
สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ

Share:

Related Posts

ข่าวประชาสัมพันธ์ การใช้เครื่อง LC-MSMS
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของสารโมเลกุลขนาดเล็กด้วยวิธี LC-MS/MS และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ด้าน Food and Environmental

Read More »
กิจกรรม สวส.

รศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มอบของที่ระลึกขอบคุณแด่ ผศ.ดร.อัมพร หมาดเด็น คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

Read More »
ห้องปฏิบัติการจุลพยาธิวิทยา
กิจกรรม สวส.

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ม.วลัยลักษณ์ คว้า 3 รางวัล การนำเสนอผลงานห้องปฏิบัติการ ในงานการประชุมวิชาการด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2564

Read More »