บพท. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย

บพท. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ “ตัวแบบเชิงธุรกิจเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากรองรับการเปลี่ยนแปลงและวิกฤตด้านเศรษฐกิจ”

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565
ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ “ตัวแบบเชิงธุรกิจเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากรองรับการเปลี่ยนแปลงและวิกฤตด้านเศรษฐกิจ”

 
  • เปิดรับข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRIIS ได้ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน – 10 มกราคม 2565 เวลา 17.00 น
  • หน่วยงานต้นสังกัดรับรอง 15 มกราคม 2565 เวลา 17.00 น

อ่านเงื่อนไขทุนเพิ่มเติม จาก Link:https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=9493 

Facebook Comments
บพท. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print

Related Posts

ทุนวิจัย
ทุุนวิจัย

บพค. เปิดรับรับข้อเสนอโครงการภายใต้หัวข้อการสนับสนุน “การพัฒนาแพลตฟอร์มเทคโนโลยีใหม่โดยใช้ deep learning เพื่อหาโครงสร้าง คุณสมบัติและฟังก์ชันของโมเลกุลชีวภาพ (biological molecule) ประจำปีงบประมาณ 2565

Read More »