สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ม.วลัยวลัยลักษณ์พร้อมให้บริการกล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซ้นท์แบบคอนโฟคอล

Confocal laser scanning microscope . Leica SP5 II.

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์พร้อมให้บริการกล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซ้นท์แบบคอนโฟคอล: Confocal laser scanning microscope Leica SP5 II.

Leica TCS SP5 II Confocal ครอบคลุมความต้องการที่หลากหลายในการถ่ายภาพคอนโฟคอลและมัลติโฟตอน ด้วยความเร็วในการสแกนที่ความละเอียดสูงสุด ด้วยการตรวจจับ SP ที่มีประสิทธิภาพสูง (ห้าช่องสัญญาณพร้อมกัน) และ AOBS (Acousto-Optical Beam Splitter) ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริม ระบบจึงให้ภาพที่สว่าง ปราศจากสัญญาณรบกวน พร้อมความเสียหายของภาพถ่ายน้อยที่สุดที่ความเร็วสูง

กล้องจุลทรรศน์แบบคอนโฟคอลชนิดที่ใช้เลเซอร์ในการแสกน สามารถใช้งานได้อย่างกว้างขวางในการศึกษาทางชีววิทยาระดับเซลล์ ยีน หรือชีววิทยาระดับไมโครโมเลกุล โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับงานที่ต้องการภาพความละเอียดสูง และเก็บภาพเฉพาะบริเวณจุดโฟกัสโดยสามารถเลือกระดับความลึกของชั้นตัวอย่างที่ต้องการได้

Facebook Comments
สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Share:

Related Posts

ข่าวประชาสัมพันธ์ การใช้เครื่อง LC-MSMS
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของสารโมเลกุลขนาดเล็กด้วยวิธี LC-MS/MS และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ด้าน Food and Environmental

Read More »
กิจกรรม สวส.

รศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มอบของที่ระลึกขอบคุณแด่ ผศ.ดร.อัมพร หมาดเด็น คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

Read More »
ห้องปฏิบัติการจุลพยาธิวิทยา
กิจกรรม สวส.

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ม.วลัยลักษณ์ คว้า 3 รางวัล การนำเสนอผลงานห้องปฏิบัติการ ในงานการประชุมวิชาการด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2564

Read More »