แผนงานวิจัยร่วมกับ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

สวส.จัดกิจกรรมพัฒนาแผนงานวิจัย  ภายใต้หัวข้อ สุขภาวะกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ/คนพิการ) และการให้บริการสุขภาพในพื้นที่ท่องเที่ยว ครั้งที่ 1

ด้วยสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ(สวส.) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.) ได้จัดกิจกรรมพัฒนาแผนงานวิจัย  ภายใต้หัวข้อ สุขภาวะกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ/ คนพิการ) และการให้บริการสุขภาพในพื้นที่ท่องเที่ยว ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting  โดย กิจกรรมพัฒนาแผนงานวิจัย ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัยและคณจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้พัฒนาแผนงานวิจัย ร่วมกับแหล่งทุน (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข) และกลุ่มเป้าหมายของโครงการวิจัย ในประเด็นดังกล่าว ในการนี้ สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ จึงขอเรียน เชิญ นักวิจัยทุกท่าน ที่มีความสนใจ ในประเด็น สุขภาวะกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ / คนพิการ)  และ การให้บริการสุขภาพในพื้นที่ท่องเที่ยว เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา แผนงานวิจัย ในวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 ผ่านระบบ Zoom meeting
ผู้สนใจ สามารถ ลงทะเบียนผ่าน ทาง https://forms.gle/kNfau74BfGMZM79s5 หรือ QR ได้ตั้งแต่ บัดนี้ จนถึง วันที่ 19 สิงหาคม 2564 
Facebook Comments
แผนงานวิจัยร่วมกับ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print

Related Posts

ทุนวิจัย
ทุุนวิจัย

บพค. เปิดรับรับข้อเสนอโครงการภายใต้หัวข้อการสนับสนุน “การพัฒนาแพลตฟอร์มเทคโนโลยีใหม่โดยใช้ deep learning เพื่อหาโครงสร้าง คุณสมบัติและฟังก์ชันของโมเลกุลชีวภาพ (biological molecule) ประจำปีงบประมาณ 2565

Read More »