สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,ส่งเสริมการตีพิมพ์,การทำวิจัย,ทุนวิจัยภายนอก,บริการห้องปฏิบัติการ,สัตว์ทดลอง,บริการตรวจวิเคราะห์,มาตรฐานการวิจัย,จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์,จรรยาบรรณการใช้สัตว์ วิจัยในสัตว์,ความปลอดภัยทางชีวภาพ,ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ,IRB,WUEC,ICUC,ESPReL,IBC

ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,ส่งเสริมการตีพิมพ์,การทำวิจัย,ทุนวิจัยภายนอก,บริการห้องปฏิบัติการ,สัตว์ทดลอง,บริการตรวจวิเคราะห์,มาตรฐานการวิจัย,จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์,จรรยาบรรณการใช้สัตว์ วิจัยในสัตว์,ความปลอดภัยทางชีวภาพ,ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ,IRB,WUEC,ICUC,ESPReL,IBC

             สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ (สวส.) ร่วมกับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ได้จัดโครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting และห้องประชุมโมคลาน ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
              ทั้งนี้ การจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์และนักวิจัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมนำเสนอผลงานการวิจัยและแลกเปลี่ยนความรู้สู่การพัฒนาการวิจัย ภายใต้ หัวข้อ”WU-HSRI conference on Health Science Research” ซึ่งมีประเด็นในการนำเสนอดังนี้ 
              1. Public Health, Health System, Social and Health 
              2. Biomedical Science, Health Technology and Innovation 

             ในการนี้จึงขอเชิญคณาจารย์ที่สนใจ ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ในวันที่ 1 กรกฎาคม 256ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting ตั้งแต่ เวลา 09.00-17:00น.

ผู้สนใจเข้าร่วม และ นำเสนอผลงานวิจัย สามารถ สมัครผ่าน  2564ลิ้งค์ https://forms.gle/pmNcgZ2tJVdhdqqq7 ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 20 มิถุนายน 2564

รายละเอียดโครงการเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://drive.google.com/…/1Arl5Excwcbs1qAG03NSuG7fffeN…

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : นันทิกา จันทร์วิทัน 0-7537-2599

Facebook Comments

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print