หารือเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการแผนงานวิจัยจิโนมิกส์ประเทศไทยและแผนงานวิจัยมุ่งเป้าด้านการแพทย์ และ สาธารณสุขศาสตร์

ขอเชิญคณาจารย์ ที่มีความสนใจยื่นข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานวิจัยจีโนมิกส์ประเทศไทย และ แผนงานวิจัยมุ่งเป้าด้านการแพทย์และสาธารณสุข เข้าร่วมหารือ เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการร่วมกัน ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 12.00-15.00 ณ ห้อง Co-Working space ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้สนใจ สามารถ ลงทะเบียน ได้ที่ https://forms.gle/eyBCuaGzfpbGy3Kh7 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวนันทิกา จันทร์วิทัน โทร 72599

Facebook Comments

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print

Related Posts

ทุนวิจัย
ทุุนวิจัย

บพค. เปิดรับรับข้อเสนอโครงการภายใต้หัวข้อการสนับสนุน “การพัฒนาแพลตฟอร์มเทคโนโลยีใหม่โดยใช้ deep learning เพื่อหาโครงสร้าง คุณสมบัติและฟังก์ชันของโมเลกุลชีวภาพ (biological molecule) ประจำปีงบประมาณ 2565

Read More »