ค่าใช้จ่ายตีพิมพ์ | รางวัลการเผยแพร่ผลงาน | รางวัลจภ.ทองคำ

แบบฟอร์มและเอกสารประกอบสำหรับนักวิจัย

ประกาศ

และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนปฏิบัติงาน

ค่าใช้จ่ายตีพิมพ์ | รางวัลการเผยแพร่ผลงาน

แบบฟอร์ม

ค่าใช้จ่ายตีพิมพ์ | รางวัลการเผยแพร่ผลงาน

แบบฟอร์ม จภ.ทองคำ

เสนอขอรับรางวัล จภ ทองคำ สำหรับผลงาน ปี 2564

สถิติการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์และรางวัลการเผยแพร่ผลงาน (สำนักวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ)

ปี 2565
1,315,466 บาท
ปี 2564
3,512,786 บาท

ผลงานนักวิจัยที่ได้รับทุน

อบรม | เอกสารประกอบการอบรม

เอกสารการประกอบการอบรม

VDO โครงการอบรม