Previous
Next
สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ เป็นหน่วยงานส่งเสริมการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพอย่างครบวงจร มีมาตรฐานและเป็นหน่วยงานสนับสนุนมหาวิทยาลัยเข้าสู่การจัดอันดับระดับสากล ตามยุทธศาสตร์การวิจัยระดับมหาวิทยาลัยและระดับชาติมาตรฐาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผศ.ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว เข้าร่วมเสวนาเรื่องเหล้า ประเด็น “การรับชมการสื่อสารวัฒนธรรมการดื่มแอลกอฮอล์ในสื่อภาพยนตร์ ซีรี่ย์ และละครเกาหลีของเด็กและเยาวชนไทย”