สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ เป็นหน่วยงานส่งเสริมการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพอย่างครบวงจร มีมาตรฐานและเป็นหน่วยงานสนับสนุนมหาวิทยาลัยเข้าสู่การจัดอันดับระดับสากล ตามยุทธศาสตร์การวิจัยระดับมหาวิทยาลัยและระดับชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ และทีมวิจัยจาก 5 สำนักวิชา ม.วลัยลักษณ์ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาเป็นโจทย์วิจัย ณ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กิจกรรมพัฒนาแผนงานวิจัย

ม.วลัยลักษณ์ โดย สวส. จับมือ สวรส. จัดกิจกรรมพัฒนาแผนงานวิจัย ภายใต้หัวข้อสุขภาวะกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ/คนพิการ) และการให้บริการสุขภาพในพื้นที่ท่องเที่ยว ครั้งที่ 1

ร้องเรียน/แนะนำ/ติชม