"เป็นผู้นำและสร้างสรรค์งานวิจัยด้านสหวิทยาการสุขภาพ"

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ เป็นหน่วยงานส่งเสริมการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพอย่างครบวงจร มีมาตรฐาน และเป็นหน่วยงานสนับสนุนมหาวิทยาลัยเข้าสู่การจัดอันดับระดับสากล ตามยุทธศาสตร์การวิจัยระดับมหาวิทยาลัยและระดับชาตมาตรฐาน

Previous
Next

ข่าวเด่น

บริการของเรา

กิจกรรม สวส.

ประกาศทุนวิจัย

Previous
Next
Previous
Next

VDO กิจกรรม สวส.

ประมวลภาพกิจกรรม สวส.

Previous
Next
Previous
Next
Previous
Next

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
222  ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160

Administrative office 2nd floor 075-672553-4
Laboratory office 3rd floor 075-672600, 2596